خارجی نمای - 6

Photo

Trio Garden از نظر موقعیت جغرافیایی اهمیت زیادی دارد. Trio Garden با قرارگرفتن درنقطه تقاطع مسیر ارتباطی TEM Bahçeşehir با E-5 برای دسترسی آسان به هرنقطه ای که بخواهید گزینه های مختلفی را ارائه میدهد؛ با پروژه City Center Esenyurt که فرمانداری Esenyurt ، شهرداری Esenyurt ، اداره امنیت شهرستان Esenyurt و دانشگاه Esenyurt با ظرفیت 9000 دانشجو را شامل میشود و توسط Özyurt A.Ş به انجام رسیده است، 250 متر فاصله دارد. همچنین در فاصله 600 متری با ایستگاه متروی Esenyurt که در سال 2021 راه اندازی خواهدشد، فاصله 1000 متری با ایستگاه متروبوس، 6 کیلومتری محدوده نمایشگاهی Tüyap، 12 کیلومتری با فرودگاه Atatürk و27 کیلومتری سومین فرودگاه قراردارد.