خارجی نمای - 5

Photo

Trio Garden با خدمات اقامتی کاملا لوکس؛ خدمات امنیتی و پذیرش 24 ساعته، پارکینگ سرپوشیده و سرویس پارک ماشین، آسایش صاحبان واحدها را فراهم میکند. با اجاره فضاهای تجاری توسط یک گروه مجرب، فروشگاههای متنوع از داروخانه تا آرایشگاه، از خشکشویی تا شیرینی سرا در پروژه وجود دارند.