خارجی نمای - 3

Photo

پروژه Trio Garden با معماری و محتوای بی نظیرش درمجموع 749 واحد بالکن دار با گزینه های 0+1، 1+1، 1+2 و 1+3 بعلاوه 21 فضای تجاری فروشی را به شما ارائه می دهد. پروژه از 3 بلوک تشکیل شده، بلوک A بصورت 51 طبقه ای، بلوک B بصورت 28 طبقه ای و بلوک C بصورت 18 طبقه ای ساخته شده. بلوک A پس از ساخت بعنوان بلندترین ساختمان موجود در منطقه Esenyurt و Beylikdüzü به یکی از مهمترین سازه های منطقه تبدیل خواهدشد در پروژه Trio Garden که در طبقات بالای آن منظره دریا، دریاچه و شهر دیده میشود، تجربه شهرنشینی را از هر جهت احساس خواهید کرد.