درباره

Trio Garden

Özyurt A.Ş در پروژه های مهم زیادی در ترکیه بعنوان لیدر حضور داشته، علی الخصوص بعنوان پیشرو در صنعت بتون آماده، با ترتیباتی که به معماری شهری، اجتماعی و محیط زیست افزوده موقعیت خود در این بخش را به اثبات رسانده . بعنوان نمونه پروژه های میدان، دانشگاه İstinye، بیمارستان Liv.، مرکز خرید City Center ، پروژه City Center Esenyurt ، پارک Recep Tayyip Erdoğan ، عمارت هایDragos ، تقاطع حوض دار Florya ، خط متروبوس Beylikdüzü – Avcılar ، مسیرهای ارتباطی تقاطع و پل در خروجی تونل Dolmabahçe ، مسیرهای ارتباطی F1، و موفقیتهای زیاد از این قبیل را به ثبت رسانده اند.

Photo